Organizator:

Panel dyskusyjny #Mechanizacja i automatyzacja procesów magazynowych

Podziel się

 

31.05.2023, 11:00-12:15, scena w pawilonie 6

 

ZAGADNIENIA PANELU

  • Kiedy wystarczy mechanizacja, a kiedy uzasadniona jest automatyka?
  • Jak ocenić stopień gotowości organizacji do wdrożenia rozwiązań automatycznych ?
  • Automatyka a elastyczność procesowa w magazynie.
  • Koszty zakupu a TCO (Total Cost of Ownership) systemu automatyki magazynowej.
  • Jak zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów w projektowaniu systemów magazynowych?
  • Jakie zmiany będą potrzebne w użytkowanych logistycznych systemach IT przy wdrożeniu automatyki
  • Jak zapewnić wysoką dostępność instalacji i jej nieprzerwaną pracę?
  • Jak przygotować kadry do pracy z automatyką?
  • ESG, sustainability i green logistics a automatyki magazynowa.
  • Co kryje się za hasłem „Automatyzacja software’owa”?