Organizator:

Scena partnerów - dzień I

Podziel się

 PROGRAM SCENY PARTNERÓW — DZIEŃ I

13:15-13:35 - prelekcja: Reesink Logistic Solutions pt. SkyStorage

Język: angielski

Introduction: The Future of Warehousing

  • Evolution of warehouses in the digital era and the role of automation in enhancing operational efficiency, the need for continuous optimization and innovation.

Strategic Benefits of SkyStorage

  • Maximizing Warehouse Space: Utilizing the full potential of space through automation and intelligent management systems.
  • Operational Flexibility and Scalability: Ease of adapting to changing market needs with modular construction and scalable solutions.
  • Operational Cost Reduction: Decreasing the need for a large number of operators through automation of storage and retrieval processes.

Technological and Process Optimization

  • Advanced Technologies: Implementation of Warehouse Management Systems (WMS) for better inventory management and increased accuracy of operations.
  • Automation and Robotics: Use of AGVs and robots to improve the speed and accuracy of warehouse processes, reduce errors, and increase safety.
  • Lean Management and Continuous Optimization: Applying Lean management principles to eliminate waste of time and resources and continuous improvement of processes.

Simulation

  • Use of digital simulation tools to test and optimize warehouse layouts, allowing for the identification of the most effective solutions without risk and high initial expenses.

Risk Management and Sustainability

  • Developing risk management strategies and implementing sustainable practices

Case Studies: Real-life Examples

  • Presentation of successes of companies that have implemented SkyStorage, highlighting its international reach and trust in the system.

13:35-13:45 - prelekcja:  ISS RFID pt. „Test Before Invest”

Język: polski

Tematem prelekcji będzie koncepcja „Test Before Invest”, czyli proces testowania i weryfikacji technologii RFID i automatyzacji procesów logistycznych przed podjęciem decyzji o inwestycjach w nie. 

Uczestnicy wydarzenia poznają korzyści płynące z tej usługi, poparte przykładami skutecznych wdrożeń  zrealizowanych przez firmy ISS RFID i Silny&Salamon. Przybliżone zostaną wdrożenia w przedsiębiorstwach, które z powodzeniem zaimplementowały systemy radiowe oraz automatyzujące pakowanie, po uprzednim ich przetestowaniu.

Podczas prezentacji będzie można uzyskać też praktyczne informacje o programach unijnych wspierających cyfrową transformację MŚP dostępnych w ramach Pomorskiego Hubu Innowacji Cyfrowych, które umożliwiają nieodpłatne skorzystanie z usług testowych i szkoleniowych