Jakub Czyżkowski


Wiceprezes Zarządu Spółki SENTE


#IoT digitalizacja

BIO:

Jakub Czyżkowski – Współzałożyciel i współwłaściciel Sente. Obecnie Wiceprezes Zarządu spółki, w której przez 10 lat sprawował funkcję Prezesa. Współtwórca aplikacji ułatwiającej zarządzanie logistyką i efektywne zarządzanie wiedzą o kliencie oraz warstwy systemowej rozwiązań Sente, w zakresie obsługi dostępu do baz danych. Absolwent wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również podyplomowe studia menadżerskie na wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.