Joanna Kucharska


Dyrektor Grupy Produktów MTP


BIO:

Joanna Kucharska, Dyrektor Grupy Produktów MTP
Menedżer z ponad 13-letnim doświadczeniem w obszarze prowadzenia projektów. Na co dzień zarządza przemysłowym i biznesowym portfolio targów w ramach Grupy MTP, w tym m.in. ITM Industry Europe, największym w Polsce wydarzeniem dla branży przemysłowej. Jest także inicjatorką greenPower, Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej.
Wierzy, że rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0 pozwalają firmom elastycznie reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe.
Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.