Konrad Potomski


Loop Store


#Systemy Składowania

BIO:

Prezes firmy, główny konstruktor z ponad 12 letnim doświadczeniem w konstruowaniu oraz prowadzeniu projektów wewnątrzzakładowych linii transportowych oraz zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Nadzorowane projekty były realizowane nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, Austrii, Portugali czy w Rosji. Specjalizuje się w zrobotyzowanych liniach produkcyjnych i pakowania, w szeroko pojętym handlingu, ale przed wszystkim w systemach tarnsportowych, transporcie międzyoperacyjnym oraz bezobsługowych systemach przechowywania.