Magdalena Choquet


Senior Sales Manger Dematic Poland


#Automatyczne systemy składowania

BIO:

Obecnie w Dematic Poland, uczestniczy w projektowaniu rozwiazan opartych o dygitalizacje i automatyzacje procesow w centrach dystrybucji i na produkcji. Posiada długoletnie doświadczenie w branży logistycznej oraz rozległą wiedzę specjalistyczną na temat optymalnego przeplywu materialow (dystrybucja, kompletacja, dostawy na linie produkcyjne). Brała udział w przedsięwzięciach typu greenfield w branży odzieżowej oraz motoryzacyjnej. Wdrażała systemy informatyczne wspierające planowanie transportu oraz rozliczenia finansowe z przewoźnikami. Tworzyła i wdrażała programy szkoleniowe dla pracowników centrum dystrybucji oraz programy Best Practice w celu udoskonalania procesów przepływów towarów i podnoszenia efektywności pracy. Skutecznie wdrażała automatyzację dla detalu oraz e-commerce oraz doradzała w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań systemowych koncentrujących się na wzroście wydajności i poprawi wyników finansowych. W Linde MH Polska zbudowała zespół ekspertów intralogistyki oraz doradzała w zakresie wdrożeń automatyzacji mobilnej. Jest absolwentką studium Akademii Psychologii Przywództwa, unikatowego programu studiów podyplomowych obejmujących praktyczne zastosowania różnych dziedzin psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera.