Magdalena Libiszewska


dziennikarka, członek Rady Programowej Smart Warehouse


#MODERATOR #AUTOMATYCZNE SYSTEMY SKŁADOWANIA

BIO:

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez ponad 13 lat była odpowiedzialna za projekty wydawnicze dla zarządzających logistyką, początkowo jako koordynator dodatków specjalistycznych, później redaktor czasopisma „Transport i Spedycja”, redaktor naczelna dwóch dwumiesięczników branżowych – „Logistyka a Jakość” i „Nowoczesny Magazyn”. Była współorganizatorką, pomysłodawczynią, opiekunem merytorycznym takich wydarzeń jak: Ogólnopolski Kongres Logistyki i Magazynowania Modern Warehouse, Ogólnopolskie Warsztaty Szefów Logistyki LogDays, Kongres Supply Chain, cykl Profesjonalnych Warsztatów Magazynowych i członkiem Rady Programowej konferencji Smart Warehouse. W życiu zawodowym i prywatnym najbardziej ceni kreatywność i pasjonatów.