Magdalena Libiszewska


Redaktor naczelna „Nowoczesnego Magazynu” i „Logistyki a Jakość”


#MODERATOR #AUTOMATYCZNE SYSTEMY SKŁADOWANIA

BIO:

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 12 lat odpowiedzialna za projekty wydawnicze kierowanego dla środowiska zarządzających logistyką, początkowo jako koordynator dodatków specjalistycznych, później redaktor czasopisma „Transport i Spedycja”, obecnie redaktor naczelna dwóch cenionych dwumiesięczników – „Logistyka a Jakość” i „Nowoczesny Magazyn”. Współorganizatorka i pomysłodawczyni, opiekun merytoryczny takich wydarzeń jak: Ogólnopolski Kongres Logistyki i Magazynowania Modern Warehouse, Ogólnopolskie Warsztaty Szefów Logistyki LogDays, Kongres Supply Chain, cykl Profesjonalnych Warsztatów Magazynowych, a także innych spotkań, których celem jest integracja biznesowa środowiska logistyków. W życiu zawodowym i prywatnym najbardziej ceni kreatywność i pasjonatów.