MAGDALENA LIBISZEWSKA


„Logistyki a Jakość”


Redaktor naczelna

#MODERATOR #Technologie Transportu

BIO:

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 10 lat odpowiedzialna za projekty wydawnicze kierowanego dla środowiska menedżerów logistyki, początkowo jako koordynator dodatków specjalistycznych, później redaktor czasopisma „Transport i Spedycja”, redaktor naczelna „Logistyki a Jakość” i redaktor prowadząca „Nowoczesny Magazyn”. Odpowiedzialna również za portale internetowe LAJ.pl i NM.pl. Współorganizatorka wydarzeń – Ogólnopolskiego Kongresu Logistyki i Magazynowania Modern Warehouse, Ogólnopolskich Warsztatów Szefów Logistyki Logdays i Profesjonalnych Warsztatów Magazynowych.