Mikołaj Ruta


WDX S.A.


Dyrektor ds. Innowacji i R&D

#Technologie Transportu #Systemy Składowania

BIO:

Dzięki inteligentnym technologiom biznes może się rozwijać. Rozwój ten jest bardzo dynamiczny, więc jeśli nie chce się zostać w tyle za konkurencją, należy nieustannie podążać za trendami oraz nowymi rozwiązaniami oraz technologiami.
Mikołaj Ruta jest twórcą wielu wynalazków chronionych prawem patentowym i nagradzanych w licznych konkursach. Ukończył AGH, ma wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów badawczo rozwojowych w obszarach INDUSTY 4.0. tj. automatyzacja, optymalizacja procesów produkcyjnych wraz z obszarami kompletnego łańcucha dostaw.
Posiada rzadko spotykane połączenie wiedzy oraz doświadczenia biznesowo-inżynierskiego, co pozwala na szybką i trafną diagnozę zagadnień na styku tych dyscyplin.
Motto: Wizja bez implementacji to halucynacja.