Mirek Gral


Wiceprezes & Partner Last Mile Experts


#logistyka e-commerce

BIO:

Od prawie 30 lat związany z branżą KEP, przeszedł wszystkie szczeble działalności operacyjnej od stanowiska kuriera po dyrektora operacyjnego UPS Polska.

Od 1996 pracując w strukturach M.S. Stolica odpowiadał za działania operacyjne i współpracę z międzynarodowymi sieciami kurierskimi OCS, Airborne Express, FedEx, Aramex, GDA oraz Net Express.  W 2005, po przejęciu M.S. Stolica przez UPS, rozpoczął wdrażanie i kompleksową integrację procesów operacyjnych. Zarządzał wieloma projektami UPS zarówno w Polsce jak i za granicą. W latach 2010 -2011 koordynował reorganizację sieci dystrybucyjnej i budowę centralnej siedziby oraz sortowni przesyłek UPS na terenie Szwecji. W latach 2011-2012 jako regionalny koordynator UPS EMEA współodpowiedzialny za integrację operacyjną UPS z firmą Kiala, w wyniku której została stworzona sieć PUDO pod nazwą „UPS Access Point”. W latach 2014-2015 koordynator budowy centralnej sortowni UPS Polska w Strykowie oraz reorganizacji sieci dystrybucyjnej na terenie kraju. Od 2015 do końca 2019 zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego UPS Polska zarządzając kompleksową operacją kurierską, transportem drogowym i lotniczym, działaniami w agencji celnej oraz działem BHP ściśle współpracując z partnerami biznesowymi w kraju i za granicą.

Od początku 2020 jako konsultant w firmie Last Mile experts doradza klientom branżowym oraz inwestorom finansowym w kwestiach strategicznych i operacyjnych, koncentrując się na audytach, wsparciu procesów M&A, optymalizacji ostatniej mili oraz procesach operacyjnych branży KEP zarówno w Europie jak i na innych kontynentach. W październiku 2021 objął stanowisko Wiceprezesa i został partnerem w Last Mile experts.

Współautor raportów „Out of home Europe – PUDO and parcel lockers” oraz “Green Last Mile Europe”