Przemysław Degórski


WObit


Dyrektor Rozwoju, Produkcji i Sprzedaży

#AGV_Roboty

BIO:

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej kierunku informatyka, trenerskich studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych ze strategii sprzedaży w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu nowych projektów oraz rozwijaniu sprzedaży i procesów produkcyjnych w firmie WObit. Autor wielu artykułów w prasie branżowej poświęconych technice pomiarowej i robotyzacji. W firmie WObit nawiązał kontakty z kluczowymi dostawcami produktów z zakresu mechaniki, napędów i technologii pomiarowej. Od 2012 roku pełni funkcję dyrektora rozwoju, produkcji i sprzedaży, co wiąże się bezpośrednio z określaniem strategii firmy. Aktywność w obszarze sprzedaży oraz przewidywanie potrzeb rynku pozwala mu na generowanie nowych obszarów rozwojowych przedsiębiorstwa. Nadzoruje prace działu badań i rozwoju, będąc jednocześnie pomysłodawcą szeregu rozwiązań mechatronicznych funkcjonujących w przemyśle.
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się zarówno z przedsiębiorcami podczas licznych konferencji i seminariów, jak i studentami w trakcie wykładów menedżerskich oraz związanych z technologią szkoleń czy warsztatów, a także jest nauczycielem w szkole średniej, gdzie prowadzi zajęcia z mechatroniki. Biegle posługuje się językiem angielskim.
Pasjonuje się nowoczesną technologią, dziką przyrodą oraz sportem. Prywatnie ojciec i mąż, ciekawy świata miłośnik aktywnego wypoczynku i dobrego filmu.