Rafał Biegała


Kierownik produktu, SICK


#IoT digitalizacja

BIO:

Absolwent fizyki technicznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na UMK w Toruniu. Od ukończenia studiów związany z branżą automatyki przemysłowej, a od 2013 zatrudniony w firmie SICK Sp. z o.o. na stanowisku kierownika produktu. Na co dzień zajmuje się wsparciem technicznym w procesie doboru i uruchomienia zaawansowanych urządzeń detekcyjnych, systemów wizyjnych i urządzeń automatycznej identyfikacji (skanery kodów 1D/2D, czytniki RFID).
Jego główne zainteresowania logistyka produkcji i optymalizacja procesów identyfikacji i śledzenia z zastosowaniem innowacyjnych systemów wizyjnych, technologii identyfikacji radiowej, a także nowocześnie rozwiązania technologiczne dla pojazdów AGV/AGC.