Wojciech Paprocki


Prof. dr hab. Wojciech Paprocki,


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wojciech Paprocki posiada od 2005 r. tytuł profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Pracuje nieprzerwanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie od 15.07.1979 r. jako nauczyciel akademicki. Od 1.02.2019 r. zajmuje stanowisko dyrektora Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności.

Jest autorem i współautorem oraz redaktorem licznych monografii naukowych i artykułów naukowych, a także materiałów o charakterze eksperckim oraz popularnonaukowym. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, w obszarze badań poświęconych wdrażaniu technologii cyfrowych, a także kształtowania gospodarki dążącej do zerowego bilansu emisji gazów cieplarnianych. Współpracuje z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych uczestnicząc w projektach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Od 1988 r. aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym, pełniąc funkcje w zarządach i radach nadzorczych, zarządczych i doradczych w podmiotach w kraju i za granicą.

BIO: